Skip to main content

Kata Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

Kadang untuk menghormati orang tua, kita ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa jawa kromo inggil agar terlihat lebih sopan.

Bagi yang mencari kata atau kalimat ucapan ultah bahasa jawa untuk orang tua silahkan:


Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa kagem........ Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT.

Sugeng Tanggap Warsa Dumateng…. Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.

Nderek ngaturaken sugeng tanggap warso dumateng Ibu/bapak. Mugi tansah pinaringan sehat soho kaberkahan deneng Gusti Allah.

Sugeng tanggap warso kagem......, mugi Alloh swt mengalirkan kanugerahan ingkang wilujeng, tentunya adalah dimudahkan dalam segala urusan di dunia dan akhirat.

Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan rejeki ingkang murwat.

Sugeng tanggap warsa cah ayu.... ing sambekala dilambari bungahing ati ayo dedongo, Mugi tansah pinaringan sih rahmatipun Gusti.

Hangaturaken sugeng tanggap warsa.. Mugi - mugi Gusti Ingkang Kinasih saget nyembadani punopo ingkang dados gegayuhanipun, tansah pinaringan wilujeng, ayu hayu rahayu.

Sugeng tanggap warso kagem ... mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, tansah slamet kalis ing sambikolo, monggo dipu aturi dahar bancakaan saking poro widodadri khayangan

Sugeng tumbuk warsa, mugi tansah pinaringan karahayon saking Guti Allah Ingkang Maha Agung.

Sugeng tanggap warsa...Mugi-mugi tansah pinaringan berkahing Pengeran

Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa Ingkang Kaping Kalih, Mugi Tansah Pinaringan Rahayu Kagem Sedulur.

Sugeng tanggap warsa.....doaku selalu menyertaimu tambah ayu lan lemu soyo pinter lan duwur n tetep tresno aku tekan ajal tekoSlamet Ulang Tahun, muga-muga tinambahe umurmu dibarengi tinambahe becike atimulan mantepe kadewasanmu.

Ngaturaken sugeng tanggap warsa, mugi tansah pinaringan rahayu, lan barokah saking Gusti Alloh, amin

Salamet deui warsih, panjang umur sarta muga gancang bisa jodohSalamet deui warsih, panjang umur sarta murah rejeki, sarta sukses dina pakasaban

Popular posts from this blog

MENGENAL OBAT BATUK CODEIN 20 MG

Anak anda suka jika minum obat batuk? Atau jika minum obat batuk langsung anteng? Maka anda perlu waspada.


Salah satu jenis obat batuk yang sering diberikan oleh dokter adalah Kodein. Yuk kita bedah sedikit kodein di sini.


Kodein merupakan analgesik agonis opioid (agonis opioid merupakan obat opioid yang menyerupai morfin yang dapat mengaktifkan reseptor, tertama pada reseptor m, dan mungkin pada reseptor k contoh ; morfin, papaveretum, petidin, fentanil, alfentanil, sufentanil, remifentanil, kodein, alfaprodin).

Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Kromo Inggil

Lebaran atau idul fitri sebentar lagi. Di jawa terkenal dengan tradisi sungkeman. Nah biasanya anak-anak muda nih pada kurang fasih berbahasa jawa kromo inggil.

Ini dia contoh ucapan idul fitri dalam bahasa jawa  kromo inggil:

Kepareng matur dhumateng …….. [bapak/ibu/simbah/kang mas/dll], kulo ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten, kaping tiga nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang sholeh, migunani dhateng agami, nusa, bangsa, lan nagari, lancar anggenipun pados ilmu ingkang manfaat, gampil anggenipun pados rejeki ingkang halal lan thayyib, saha sukses nglampahi gesang ing donya lan akhirat.


Dalam bahasa Indonesia, artinya:

Perkenankan saya bertutur kepada …….. [ayah/ibu/nenek/dll], saya mengucapkan selamat idul fitri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf, yang ketiga mohon doa restunya agar saya jadi anak yang shaleh, berguna untuk agama, nusa, bangsa, dan negara, lancar dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, mudah dalam men…