Pidato Idhul Adha Bahasa Jowo Kromo Inggil dan Ngoko

Contoh Pidato Idhul Adha Bahasa Jowo Kromo Inggil


Assalamualaikum wr. wb.

Bapak-bapak, ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum muslimin wal muslimat ingkang kula kurmati.

Puja-puji syukur Alhamdulillah mugi kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah SWT. Ingkang sampun paring berkah saha hidaya dhumateng kita, bilih ing dalu punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing Mushola Baitul Muqodas Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Ponorogo, kangge angrengengaken dinten ageng umat Islam dinten Iedul Adha utawi idhul Kurban.


Bapak-bapak, ibu-ibu saha sadherek kaum muslimin wal muslimat, dinten ari raya idhul kurban punika mengerti kanjeng Nabi Ismail as. Dipun semebelih tiyang sepuhipun inggih punika kanjeng Nabi Ibrahim as. Minangka pangujining Gusti Allah SWT. Dhumateng kanjeng Nabi Ibrahim as. Kaliyan putranipun Ismail. Kados pundi ketakwaan saha sih katresnanipun kanjeng nabi dhumateng Allah SWT. Awrat pundi tresnanipun dhumateng pangeranipun punapa awrat tresnanipun dhumateng putranipun. Kanjeng Nabi Ibrahim mbuktekaken bilih tresnanipun dhumateng Gusti Allah SWT. Langkung ageng tinimbang tresnanipun dhumateng ingkang putranipun Islamil. Pramila kanthi ikhlas nabi Ibrahim as. Rila ngurbanaken putranipun. Kanthi kekuasaanipun Allah SWT. Pramila ismail dipun gantos satunggaling menda domba.


Saking kedadosan punika kita saged mendet hikmahipun. Hikmahipun, kita manungsa kedah ikhlas ngurbanaken banda saha sadya ingkang dipun kersakaken Allah SWT.


Kados pundi riwayat saha kedadosanipun ngengingi kanjeng nabi Ibrahim dalah putranipun, ing samengke saged dipun midhangetaken aturipan para tokoh desa lan alim ulama ing andicara candakipun.


Wasana atur pambuka saking kula mboten perlu kula panjangaken. Cekap semanten kemawon atur kula, akhirul kalam bilahit tahufik walhidayah.


Wasalamualaikum Wr. Wb.
 
 
Contoh Pidato Idul Adha Ngoko
 
Assalamualaikum wr. wb.

Poro rawuh ing kang mulya,
mangga samiya netepi taqwa dumateng Allah S.W.T, tegesipun tansah anderek dumateng dawuh-dawuhipun lan nebihi awisan-awisanipun. Lan mangertoso bilih sekedap malih kita bade mlebet wonten ing wulan ing kang agung. Yakni wulan Dzulhijah, wulan  Dzulhijah puniko termasuk wulan ing kang mengku keutamaan-keutamaan.

Setengah saking keutamaan-keutamaanipun inggih punipo arupi wontenipun riyaya qurban utawi Idhul Adha. Wonten ing wulan puniko ugi minangka wulan ing kang Gusti Allah remen sanget  menawi kawulanipun sami ngatah-ngatahaken amal sholeh lan takhorub dumateng Allah.
 

Kados dawuh ing setunggal diriwayataken saking sahabat Ibnu Abbas R.A, Rasulallah SAW dawuh:
“Ora ana dina-dina kang amal sholeh iku luwih demenaken marang Allah tenimbang dina-dina iki, yakni sepuluh dina wulan Dzulhijah”

Ora ana dina-dina kang luwih demenaken marang Allah yen den gawe ibadah tinimbang sepuluh dinane wulan Dzulhijjah. Puasa saben dinane madani puasa setahun lan olihe jumeneng ibadah ana saben-saben wengine madani jumenenge ibadah ana wengine lailatul qadar.

Mila lumantar makna hadits ing duwur, mangga samiya anggugah bates kito sami dumateng ibadah Qurban ing kang agung sanget fadilahipun.

Wassalamualaikum Wr. Wb..

Popular posts from this blog

Ucapan Belasungkawa / Duka / Kematian / Lelayu Bahasa Sunda

Gracia Skincare - Dr. Lewie : Dokter Kulit Bagus dan Terkenal di Semarang

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Batak Toba Dan Artinya